เทคโนโลยีการทดสอบ X-ray fluorescence (XRF) คืออะไร? และสเปกโตรมิเตอร์ XRF ใช้ทำอะไร?

มุมมอง : 4156
เวลาอัปเดต : 2022-02-15 15:12:00

X-ray fluorescence (XRF) เป็นเทคโนโลยีสำหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบหรือการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยวิธีที่ไม่ทำลาย เมื่อตัวอย่างตื่นเต้นจากการถูกทิ้งระเบิดด้วยรังสีเอกซ์พลังงานสูงหรือรังสีแกมมา องค์ประกอบที่ประกอบเป็นวัสดุจะปล่อยรังสีเอกซ์จากหลอดฟลูออเรสเซนต์หรือรังสีทุติยภูมิออกมา แต่ละองค์ประกอบนำเสนอชุดของรังสีเอกซ์เรืองแสงที่มีลักษณะเฉพาะ นั่นคือเหตุผลที่ XRF spectroscopy สามารถใช้สำหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบวัสดุในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

สเปกโตรมิเตอร์ XRF เป็นเครื่องมือเอ็กซ์เรย์ที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ทางเคมีหรือองค์ประกอบของโลหะ แร่ หิน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฯลฯ แบบไม่ทำลาย สเปกโตรมิเตอร์ CFAN XRF ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์โลหะมีค่า การทดสอบ Rohs การวิเคราะห์โลหะผสม ฯลฯ

ในด้านการวิเคราะห์โลหะมีค่า สเปกโตรมิเตอร์ XRF เรียกอีกอย่างว่าเครื่องทดสอบทองคำหรือเครื่องวิเคราะห์โลหะมีค่า

สามารถใช้ใน:

อุตสาหกรรมเครื่องประดับ

วิธีการใช้เครื่องสเปกโตรมิเตอร์ CFAN XRF เพื่อทดสอบเครื่องประดับโลหะมีค่า เช่น ทอง เงิน และแพลตตินั่ม?

การรีไซเคิลโลหะมีค่า

จะกู้คืนแพลตตินัม แพลเลเดียม และโรเดียมอย่างมีประสิทธิภาพจากเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยาในยานยนต์ด้วยเครื่องวิเคราะห์ XRF ได้อย่างไร

ห้องปฏิบัติการมืออาชีพ

……

หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสเปกโตรมิเตอร์ CFAN XRF โปรดคลิกที่ลิงค์ต่อไปนี้ ผลิตภัณฑ์ - เครื่องมือ Cfan